gunes enerji sistemi

      Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak tanımlanmaktadır. Güneş Enerjisi, güneşten direkt ya da dolaylı olarak elde edilen enerji türüdür. Güneş enerjisi günümüzde daha çok gelişmiş ülkelerde, katı yakıtların ortaya çıkardığı çevresel sorunları hafifletmek amacıyla alternatif bir çözüm olarak kullanılmaktadır.   Güneş enerji sistemi projelerine, tarım veya endüstriyel firmaların çatı ya da arazilerine tasarlanarak daha temiz ve yaşanabilir çevre oluşturup hem doğaya hem de bütçeye katkı sağlamaktadır.